Výber z usmernení ÚVO – september až december 2021

19. 1. 2022

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch september až december 2021.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

ZsNH - povinnosť akceptovať ponuky neoslovených subjektov, Referencia pre subdodávateľa, Dobrovoľné použitie prísnejšieho postupu zadávania zákazky, Možnosť zriadiť DNS na dobu neurčitú, Použitie mimoriadne nízkej ponuky pri ZsNH, Pochybenie pri on-line otváraní ponúk v IS EVO, Možnosť predložiť ponuky za dva hospodárske subjekty s rovnakým konateľom, Zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom in housu - dopravný podnik jednej obce pre inú obec, Nové verejné obstarávanie na časť zákazky, ktorá sa nerealizovala a iné.

Správa bytového domu vo výlučnom vlastníctve verejného obstarávateľa

Metodické usmernenie č. 13712-5000/2021 zo dňa 22. 12. 2021

Mesto ako verejný obstarávateľ má vo svojom majetku okrem iného aj byty a bytové domy. Podlieha v tomto prípade výber správcu postupom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní? V prípade potreby vykonania opráv, napr. výmena výťahu, strechy, prípadne zateplenie ako má mesto postupovať, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. alebo podľa zákona č. 182/1993 Z. z.?

...máme za to, že spoločenstvo v takomto prípade (nakoľko ide fakticky o prenesenie právomoci verejného obstarávateľa na ním zriadený subjekt) s najväčšou pravdepodobnosťou bude vystupovať v pozícii verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, a teda bude povinné pri výkone správy domu postupovať v intenciách cit. zákona.

Vzhľadom na vyššie uvedené pokiaľ ide o výber správcu domu (výsledkom je odplatná zmluva), v ktorom je výlučným vlastníkom všetkých bytov a nebytových priestorov verejný obstarávateľ je tento povinný postupovať v intenciách zákona o verejnom obstarávaní.

Vo Vami opísanom prípade však ide o špecifickú situáciu, v ktorej je výlučným vlastníkom všetkých bytov verejný obstarávateľ. Na základe vyššie uvedeného, nakoľko v danom prípade správca spravuje výlučne majetok jediného vlastníka-verejného obstarávateľa, koná na jeho účet, podľa vymedzených mantinelov v zmluve o výkone správy, máme za to, že aj v prípade výkonu správy prostredníctvom správcu, bude tento povinný postupovať v intenciách zákona o verejnom obstarávaní.


Oprávnenosť vylúčenia uchádzača v prípade neocenenia jednej položky

Metodické usmernenie č. 10298-5000/2021 zo dňa 17. 09. 2021

Ako má verejný obstarávateľ postupovať, ak uchádzač neocení jednu položku?

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)