Výber z usmernení ÚVO – október až december 2022

22. 1. 2023

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré ÚVO zverejnil v mesiacoch október až december 2022.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Potreba obstarávať, ak je verejný obstarávateľ chráneným subjektom oprávneným nakupovať energie za regulované cenyRokovanie s druhým v poradí - navýšenie ceny, Doklady, ktoré predkladá hospodársky subjekt z Číny pri zápise do ZHSMožnosť zhojenia nesprávne uvedenej podmienky účasti po uplynutí lehoty na predkladanie ponúkIná osoba - datovanie dokladovKompetencie orgánu vnútornej kontroly pri kontrole zákaziek s nízkou hodnotou, Rozhodnutie ÚVO - Experti ako interné kapacity uchádzača a iné.

Ak by Vás niektoré metodické usmernenie zaujalo, môžete si prečítať jeho celé znenie, stačí ak kliknete priamo v texte na jeho číselné označenie.


Územný plán obce zaplatí investor

Metodické usmernenie č. 15079-5000/2022 zo dňa 22.12.2022

„Obec bude otvárať Územný plán obce - Dodatok č. 3. Avšak obec nebude platiteľom, ale finančný záväzok preberá tretia strana, teda investor. Je v tomto prípade nutné VO? Podľa nášho názoru áno, keďže obec je stále obstarávateľ, investor tvrdí, že nie, keďže obci nevzniká žiadny náklad ani výdavok.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na to, aby išlo o zadávanie zákazky, mali by byť naplnené definičné znaky zákazky (koncesiu je v zásade možné na tento prípad vylúčiť). Či pôjde v predmetnom prípade o zákazku, závisí hlavne od toho, ako bude nastavený mechanizmus vzťahov medzi verejným obstarávateľom, „investorom“ a subjektom, ktorý vypracuje zmenu územného plánu (vrátane vzťahov pri poskytovaní odplaty). Z obsahu Vašej žiadosti nám nie sú bližšie známe niektoré súvislosti. V žiadosti pritom uvádzate, že obec nebude platiteľom (ani jej údajne nevznikne žiadny náklad, či výdavok), avšak bližšie nie je zrejmé, či obec neposkytne prípadnú inú formu protiplnenia vyjadriteľného v peniazoch, resp. neuvádzate, čo je dôvodom pre zmenu územného plánu). Pokiaľ by sme však vychádzali zo skutočnosti, že dokumentácia ku zmene (k dodatku) územného plánu obce bude plne hradená zo zdrojov iného subjektu (investora), pričom pôjde o priamy finančný vzťah medzi ním a subjektom, ktorý vypracuje zmenu územného plánu a zo strany verejného obstarávateľa nebude poskytnuté protiplnenie (tak voči investorovi, ako aj vypracovateľovi územného plánu), možno hovoriť o tom, že nebudú naplnené všetky definičné znaky zákazky.


Nutnosť zaslania informácie o zmene zmluvy pri zmene čísla bankového účtu

Je nutné zasielať Informáciu o zmene zmluvy pri nadlimitnej zákazke ak sa jedná iba o zmenu účtu predávajúceho?

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)