Výber z usmernení ÚVO – január a február 2021

14. 3. 2021

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch január a február 2021.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Mailová komunikácia pri zákazke s nízkou hodnotou, Možnosť pokračovať vo VO v prípade nezverejnenia uzatvorenej zmluvy v zákonnej lehote, Neporušenosť ponúk pri elektronickej komunikácii, Podanie námietok zahraničného subjektu prostredníctvom www.slovensko.sk, Výpis z registra trestov z krajiny bydliska štatutára, Rozhodnutie Rady - Vyžadovanie licencie ETICS bez možnosti subdodávky a iné

Obstarávanie liekov cez DNS - možnosť využitia opcie

Metodické usmernenie č. 1849-5000/2021 zo dňa 26. 01. 2021

Rešpektujúc nemožnosť uzatvárať rámcovú dohodu, ale aj nemožnosť dokonale predvídať počet potrebných balení liekov na posledný kus (pacient sa vylieči, zomrie alebo začne inú liečbu), bolo by v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní (prípadne s ktorým jeho ustanovením), ak by kúpna zmluva stanovovala toleranciu odberu napr. +- 10%?

Vo Vami opisovanom prípade sa pýtate na možnosť využitia opcie. Máme za to, že zakotvenie opcie v zmluvách uzatvorených na základe využitia dynamického nákupného systému nie je a priori vylúčené. Účel takéhoto zmluvného ustanovenia by však nemal ostať úplne bez povšimnutia a verejný obstarávateľ a obstarávateľ by mal mať v prvom rade ujasnené, čo tým sleduje.

...Pokiaľ by bolo uvažované aj s právom na opakované uplatňovanie opcie vyvstáva otázka, či takýmto postupom nedochádza k faktickému uzavretiu rámcovej dohody a či jeho cieľom práve nie je obísť § 58 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Účelom tohto ustanovenia bolo zamedziť tomu, aby sa v zriadenom dynamickom nákupného systéme vytvárali akési minisúťaže určené len pre tie subjekty zaradené v systéme, ktoré sú súčasne aj účastníkmi uzavretej rámcovej dohody.

...Vami uvažovaný koncept využitia opcie s toleranciou ± 10% sa vo všeobecnosti javí ako primeraný sledovanému cieľu bez toho, aby bol v rozpore so samotnou podstatou fungovania dynamického nákupného systému.

Určenie maximálnej ceny v rámcovej dohode

Metodické usmernenie č. 700-5000/2021 zo dňa 04. 01. 2021

1. Môžeme dať do rámcovej dohody ako max. limit rámca PHZ? Alebo max. limit rámca musí byť nastavený na hodnotu vysúťaženej celkovej ceny? Súťažili sme jednotkové ceny a do celkového limitu by sme mohli objednať tovary za tieto jednotkové ceny.

2. Ak je uzatvorená zmluva s viacerými uchádzačmi (napr. tromi), môžeme dať do rámcovej dohody ako max. limit rámca PHZ? Vysúťažené ceny sú tri a každá je iná.

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)