Výber z usmernení ÚVO – január až marec 2022

8. 5. 2022

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch január až marec 2022.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Člen skupiny dodávateľov zároveň členom inej skupiny dodávateľov, Problematika vyčíslenia objemu uskutočnených stavebných prác v rozhodnom obdobíÚpravy cien jednotlivých položiek po ukončení elektronickej aukcieVšeobecné obchodné podmienky poskytovateľa služieb/dodávateľ tovaru ako súčasť zmluvy,

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotouPojem "viac hospodárskych subjektov"Možnosť oslovenia/výberu jedného hospodárskeho subjektu mimo elektronickej platformy, Priame rokovacie konanie v zákazke s nízkou hodnotou, Bežná emailová komunikácia, a iné.

 


Vyhodnotenie konfliktu záujmov pri využití výnimky zo zákona 

Metodické usmernenie č. 2866-5000/2022 zo dňa 14.01.2022

Ak teda verejný obstarávateľ po dôkladnom zvážení príde k záveru, že podmienky na uplatnenie výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní sú v jeho príde splnené, postupuje pri takejto zákazke mimo intencií zákona o verejnom obstarávaní (vyberie si na priamo zodpovedajúci subjekt t.j. „nesúťaží“), a teda nie je povinný zaoberať sa ani prípadným konfliktom záujmov v zmysle pravidiel stanovených zákonom o verejnom obstarávaní, vrátane jeho konkrétneho riešenia. Týmto však nie sú dotknuté iné povinnosti, ktoré pre Vás môžu vyplývať z iných všeobecne záväzných predpisov, či pravidiel pri čerpaní nenávratných finančných prostriedkov (napr. prostriedkov z fondov EÚ).


Možnosť uzatvorenia zmluvy na sumu prevyšujúcu finančný limit zákazky

Metodické usmernenie č. 3352-5000/2022 zo dňa 10.02.2022

Predpokladaná hodnota stavebnej zákazky bola určená v limite pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (150 000,- eur) na základe 3 mesiace starého rozpočtu vypracovaného projektantom stavby, ale všetky 4 doručené ponuky vrátane najnižšej boli vyššie ako horná hranica limitu pre zákazky s nízkou hodnotou. V špecifikácii zákazky nebola explicitne stanovené, za akých podmienok obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie.

Ako má obstarávateľ správne postupovať v takomto prípade:

a) môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom na sumu prevyšujúcu limit zákazky s nízkou hodnotou

b) musí zrušiť verejné obstarávanie

Ak je b) správne, môže byť PHZ novej zákazky stanovená na základe doručených ponúk v zrušenej zákazke?

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)