Výber z usmernení ÚVO – apríl až jún 2022

4. 9. 2022

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch apríl až jún 2022.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Povinnosť zavádzania indexačných, či valorizačných mechanizmov do zmlúvVystavenie referencie na preukázanie praxe pre fyzickú alebo právnickú osobu žiadajúcu o zápis do zoznamu odborných garantovAko konečný užívateľ výhod figuruje v štruktúre uchádzača (napr. obecný sociálny/komunálny podnik) prednosta okresného úradu alebo primátor, Zmena formy stravných poukážok z papierových na elektronické poukážkyUplatňovanie fakultatívnych dôvodov vylúčenia a iné.

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

Povinnosť použiť elektr. platfomu pri opätovnom otváraní súťaže pri rámcovej dohode, Postup určovania PHZ a úspešného uchádzača jedným úkonomDodatočné priame oslovenie hospodárskych subjektov v zákazke s nízkou hodnotou, ktorá bola zverejnenáZrušenie zákazky s nízkou hodnotou a iné.

Ak by Vás niektoré metodické usmernenie zaujalo, môžete si prečítať jeho celé znenie, stačí ak kliknete priamo v texte na jeho číselné označenie.


Možnosť zistiť vstup uchádzača do likvidácie z údajov referenčných registrov

Metodické usmernenie č. 5690-5000/2022 zo dňa 12.04.2022

Od 01.01.2022 pribudli nové informačné systémy na overenie povinností podľa § 32 ods. 2 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní ako aj zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. Správcom týchto informačných systémov je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a obsahujú údaje o tom, či je vedené konkurzné konanie, či bol vyhlásený konkurz, či bola povolená reštrukturalizácia, či bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo či bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku. S ohľadom na vzájomné prepojenie obchodného registra a registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, zároveň dávame do pozornosti, že informácie o likvidácii napríklad obchodných spoločností je možné získať z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného tak platí, že z tzv. referenčných registrov podľa zákona proti byrokracii je v súčasnosti možné získať údaje na overenie v podstate všetkých podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.


Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie potravín

Metodické usmernenie č. 6654-5000/2022 zo dňa 09.05.2022

Potraviny ako samostatná komodita v § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní nie sú upravené. Na zadávanie zákazky na dodanie potravín teda nemusí verejný obstarávateľ použiť „otvorený súťažný postup“ podľa § 117 ods. 6 a pri zadávaní zákazky na dodávku potravín postupuje podľa § 117 ods. 1, a to v celej limitnej hodnote (predpokladaná hodnota zákazky ≥ 10 000 eur < 215 000 eur, ak ide o verejného obstarávateľa § 7 ods. 1 písm. b) až písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)

...V intenciách príslušného finančného limitu zákon o verejnom obstarávaní nevylučuje, aby mohli byť potraviny obstarávané aj od viacerých dodávateľov opakovane na dennej báze. Taktiež je možné zazmluvniť aj viacerých dodávateľov na ten istý druh potravín.

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)