Výber z usmernení ÚVO – november a december 2020

18. 1. 2021

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch november a december 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Platnosť bankovej záruky kratšia ako lehota viazanosti ponúk, Postup obce na zabezpečenie služieb doručovania elektronických úradných dokumentov, Dokladovanie sociálneho hľadiska a sankcia za jeho neuplatnenie, Povinnosť uviesť PHZ vo výzve na predkladanie ponúk pri ZsNH, Využitie elektronickej aukcie pri reverznej verejnej súťaži, Rozhodnutie ÚVO vo veci - Predloženie a uznanie iného potvrdenia ako referencie a iné

Otváranie ponúk výhradne funkcionalitou "on-line"

Metodické usmernenie č. 15443-5000/2020 zo dňa 25. 11. 2020

 Je možné vykonať otváranie ponúk výhradne funkcionalitou „on-line" sprístupnenie ponúk bez prezenčného otvárania ponúk, teda bez fyzickej účasti uchádzačov?

To, ako v konkrétnom prípade bude verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ postupovať pri inštitúte otvárania ponúk je na jeho rozhodnutí, je však viazaný zákonom o verejnom obstarávaní. Pri zadávaní zákazky (nadlimitnej alebo podlimitnej) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ sa môže rozhodnúť, že sa otváranie ponúk uskutoční výhradne funkcionalitou „on-line" sprístupnenia ponúk bez povinnosti umožnenia fyzickej účasti uchádzačov v priestoroch, v ktorých otváranie ponúk má prebiehať.

Máme totiž za to, že aj takýmto spôsobom je vyhovené dikcii § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a účelu, ktorý toto ustanovenie sleduje. V každom prípade informácie o mieste a čase otvárania ponúk by mali byť súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo výzvy na predkladanie ponúk (tak ako je uvedené v § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní), pričom podrobnosti o spôsobe otvárania ponúk by mali byť ďalej priblížené v súťažných podkladoch.

Uchádzač zložil dve zábezpeky

Metodické usmernenie č. 16668-5000/2020 zo dňa 23. 12. 2020

V súčasnosti po ukončení LPP je stav, že obstarávateľovi boli doručené dve ponuky a tri zábezpeky, z toho dve zábezpeky od toho istého uchádzača.

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)