Novela zákona - schránkové firmy - vrátená prezidentom

2. 12. 2014

Národnej rade SR  bol do skráteného legislatívneho konania predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Podľa návrhu vlády k zákonu:

  „Účelom vládneho návrhu zákona je znemožniť tzv. schránkovým firmám uchádzať sa o získavanie zákaziek z verejných zdrojov ustanovením prísnejších podmienok účasti na verejnom obstarávaní. Verejných obstarávaní sa budú môcť zúčastňovať len spoločnosti so známou vlastníckou štruktúrou. Verejného obstarávania sa nebude môcť zúčastniť právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť a právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť fyzické osoby s bydliskom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať takúto kvalifikovanú účasť. Verejného obstarávania sa taktiež nebudú môcť zúčastniť  také právnické osoby, v ktorých majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári uvedení v ústavnom zákone č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z. Uvedenými opatreniami sa umožní účinnejšia kontrola a adresnosť finančných prostriedkov, ktoré štát prerozdeľuje príjemcom zákaziek z verejných zdrojov.“

Do národnej rady predložili na túto tému svoj návrh zákona aj opozičný poslanci NR SR (J. Kiššová, D. Lipšic, I. Matovič)

Vládny návrh zákona spolu s dôvodovou správou ako aj opozičný návrh zákona môžete nájsť v časti zákon/súvisiaca legislatíva tu.

Aktuálny stav 18.12.2014:

Prezident SR Andrej Kiska vrátil parlamentu novelu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o "schránkových firmách". Podľa vyjadrenia prezidenta, spôsob akým sa snaží novela vylúčiť účasť „schránkových“ firiem z verejného obstarávania, nie je podľa jeho názoru v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a právom Európskej únie. "Sami navrhovatelia pritom pripustili, že zákon bude neúčinný. Nezabráni, aby tendre vyhrávali firmy s utajenými majiteľmi, keďže vyžaduje len odkrytie formálnych vlastníkov." Prezident preto navrhol parlamentu zákon upraviť. Viac o dôvodoch vrátenia novely nájdete v tlačovej správe na www.prezident.sk tu

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)