Ďalšia zmena novely zákona.

7. 3. 2013
Veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní mení výbor NR SR pozmeňujúcim návrhom poslanca Národnej rady SR Michala Bagačku.   Navrhované zmeny sa týkajú najmä:
  1. MF SR môže na žiadosť verejného obstarávateľa rozhodnúť o ďalších výnimkách zo zákona o verejnom obstarávaní pre podlimitné zákazky.
  2. Rozhodnutie Rady úradu o možnosti uzatvorenia dodatku k zmluve je preskúmateľné súdom.
  3. Predsedom rady je predseda úradu a  podpredsedom rady je podpredseda úradu.
  4. Dokiaľ nie je preukázaný opak, podmienka účasti, ktorá je primeraná a súvisí s predmetom zákazky, sa nepovažuje za diskriminačnú, ak ju v čase vyhlásenia postupu zadávania zákazky vie splniť najmenej päť uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú ostatné podmienky účasti alebo záujemcov, ktorí predložili žiadosť o účasť.
  5. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti  úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až  treťom mieste v poradí. Zavádza sa lehota min. 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie dokladov.
Celé znenie tu

Ak chcete dočítať celý článok, prípadne mať možnosť hlasovať v ankete a vidieť jej výsledky, objednajte si, prosím, platený balík.

Ak už platený balík máte, prihláste sa, prosím.

Chcete využívať všetky funkcionality VO-PORTALu?
čítať všetky článkymožnosť položiť otázkustiahnuť a tlačiť zákon s usmerneniamia oveľa viac
Zaregistrujte sa zadarmo alebo využite niektorý z platených balíkov.
Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)