Postup objednania

Požiadať o sprístupnenie Balíka BASIC a Balíka PREMIUM môže Registrovaný užívateľ po prihlásení do svojho Konta prostredníctvom Elektronickej objednávky. Elektronickou objednávkou” sa rozumie objednávka, ktorá obsahuje informácie o  Balíku služieb resp. službe, o ktorých sprístupnenie má Registrovaný užívateľ záujem a špecifikáciu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá dotknutý Balík služieb resp. službu kupuje (ďalej aj len „Kupujúci“). Elektronickú objednávku možno Prevádzkovateľovi podať výlučne prostredníctvom webového portálu www.vo-portal.sk.

Po objednaní Balíka služieb Vám budú do Vášho registračného e-mailu zaslané platobné údaje.

Balík služieb Vám bude aktivovaný najneskôr do troch pracovných dní po úhrade a zaevidovaní Vašej platby.

Po úhrade Vám vystavíme Faktúru, podľa fakturačných údajov uvedených v objednávke a zašleme ju na Váš e-mail.

V prípade ak napr. Váš zamestnávateľ (napr. subjekt verejnej správy), ktorý Vám zakúpi balík služieb, nemôže uhrádzať služby bez vystavenia faktúry vopred, uveďte takúto požiadavku do Poznámky v objednávke, alebo nám napíšte na info@vo-portal.sk a pripojte údaje z potvrdenej objednávky (najmä variabilný symbol).

Pozn.: Balíky BASIC a PREMIUM sa neviažu k obdobiu kalendárneho roka, ale sú platné 365 dní od aktivácie.

Balík služieb si môžete objednať vyplnením objednávky tu: Balíky služieb
Všeobecné obchodné podmienky nájdete tu: Všeobecné obchodné podmienky

Tento web je chránený pomocou systému Google reCAPTCHA.
Ochrana súkromia | Podmienky používania | Zásady používania cookies.
created by (2020)