Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Zmeny zákona k 1.9.2019

Ako sme Vás už informovali v našom článku s názvom GP SR neakceptuje zákonný nárok podľa § 32 , Generálna prokuratúra SR neakceptovala zákonný nárok verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vyžiadať si výpis z registra trestov z informačného systému registra trestov (RT) podľa § 32 zákona z dôvodu, že zo znenia zákona nebolo možné určiť zoznam konkrétnych orgánov verejnej moci.

Preto bola potrebná úprava príslušných predpisov za účelom definovania zoznamu konkrétnych orgánov verejnej moci a spôsobu získania výpisu z RT.

Túto úpravu prináša zákon č. 221/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii).

Tento zákon mení a dopĺňa aj  zákon o verejnom obstarávaní. Zmeny účinné k 1.9.2019 sme do nášho zákona zapracovali svetlo hnedou farbou.

Preukázanie podmienky účasti – register trestov

Registrovať sa | Stratili ste heslo?