Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Profesionalizácia verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) k Legislatívnemu zámeru Zákona o komore verejného obstarávania narazil na odpor nie len odbornej verejnosti (hromadná pripomienka tu) ale aj iných rezortov.

Výber z ich zásadných pripomienok sme Vám priniesli v článku „Komora verejného obstarávania – zásadné pripomienky“ tu

Vzhľadom na tieto rozpory Vláda SR zaviazala úrad dopracovať Legislatívny zámer o alternatívu, aby profesionalizáciu verejného obstarávania zabezpečoval samotný úrad.

A práve túto variantu profesionalizácie VO schválila vláda a zaviazala ÚVO predložiť na rokovanie vlády návrh zákona upravujúci profesionalizáciu verejného obstarávania v pôsobnosti Úradu pre verejné obstarávanie do 31. decembra 2020.

Profesionalizácia verejného obstarávania v pôsobnosti Úradu pre verejné obstarávanie

Tento koncept viac nepočíta s vytvorením samosprávnej stavovskej organizácie - Komory verejného obstarávania, ale navrhuje, aby politiku profesionalizácie verejného obstarávania vykonával štát prostredníctvom ÚVO.

Okruhy pripravovanej úpravy zákona o verejnom obstarávaní podľa legislatívneho zámeru:

1. Povinnosť realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom odborného garanta

Registrovať sa | Stratili ste heslo?