Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Zmena zákona – obstarávanie ekologických vozidiel

Dňa 2.8.2021 nadobúda účinnosť Zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonom sa transponuje smernica EP a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019. Hlavným zámerom je záväzok na postupné znižovanie emisií skleníkových plynov najmenej o 40 percent do roku 2030 v porovnaní so stavom v roku 1990 a zvýšenie podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 27 %.

Predpis mení aj zákon o verejnom obstarávaní a zavádza nové informačné povinnosti pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov.

Obstarávanie ekologických vozidiel 

Zákon stanovuje minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel pri zadávaní nadlimitných civilných zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorých predmetom je:

Registrovať sa | Stratili ste heslo?