Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Zmena zákona – výnimka pre výskum a vývoj

Ako sme Vás už informovali v článku s názvom "Poslanecký návrh k § 8 zákona" - tu, Úrad pre verejné obstarávanie predložil návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) a následne do NR SR.

Pôvodný návrh, s cieľom zjednodušiť obstarávanie výskumno - vývojových projektov financovaných z EŠIF, navrhoval úpravu § 8 zákona.

Po rokovaniach s ÚVO bolo, na základe pozmeňovacieho návrhu skupiny poslancov, prijaté v národnej rade nasledovné znenie:

V § 1 ods. 2 písmeno d) znie:

Registrovať sa | Stratili ste heslo?