Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Výber z usmernení ÚVO – november až december 2019

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch november a december 2019.

Identita uchádzača pred predkladaním ponúk

Metodické usmernenie č. 12067-5000/2019 zo dňa 18. 11. 2019

Na základe vyššie uvedeného uvádzame, že § 49 ods. 1 v spojení s § 20 zákona o verejnom obstarávaní nevyžadujú, aby boli jednotliví uchádzači v elektronických systémoch na verejné obstarávanie anonymizovaní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, resp. lehoty na otváranie ponúk, t. j. aby verejný obstarávateľ nevedel o ich identite. V tejto súvislosti podotýkame, že anonymita uchádzačov sa uplatňuje iba pri zákazkách realizovaných prostredníctvom elektronického trhoviska, čo zákon o verejnom obstarávaní explicitne upravuje.

...Verejný obstarávateľ teda môže používať také elektronické systémy na verejné obstarávanie, ktoré umožňujú spoznať identitu uchádzača ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Na druhej strane verejnému obstarávateľovi nič nebráni (tzn. nie je to jeho povinnosť) využívať také elektronické systémy, resp. ich funkcionality, ktoré umožňujú anonymizovať identitu samotného uchádzača.

Lyžiarsky výcvik

Metodické usmernenie č. 14753-5000/2019 zo dňa 11. 11. 2019

Posúdenie zaradenia spoločnosti, ktorá má v Obchodnom registri ako predmet činnosti zapísané - Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí do verejného obstarávania na lyžiarsky výcvik, závisí od toho

Registrovať sa | Stratili ste heslo?