Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Výber z usmernení ÚVO – marec až apríl 2019

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch marec a apríl 2019.

Zákazky s nízkou hodnotou

Metodické usmernenie č. 5243-5000/2019 zo dňa 04.03.2019

Rozhodnutie o type zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou je na verejnom obstarávateľovi.

Metodické usmernenie č. 5246-5000/2019 zo dňa 11. 03. 2019

V zmysle ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s § 32 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ je povinný preveriť splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní pred podpisom zmluvy, to môže urobiť získaním

Registrovať sa | Stratili ste heslo?