Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Výber z usmernení ÚVO – máj až jún 2019

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch máj a jún 2019.

Zákazky s nízkou hodnotou

Metodické usmernenie č. 9006-5000/2019 zo dňa 24. 06. 2019

Na zákazku s nízkou hodnotou sa výslovne nevzťahuje ustanovenie § 42 zákona o verejnom obstarávaní, avšak v snahe o zabezpečenie dodržania princípu rovnakého zaobchádzania a princípu nediskriminácie by mal k opisu predmetu zákazky pristupovať verejný obstarávateľ analogickým spôsobom.

Metodické usmernenie č. 9454-5000/2019 zo dňa 20. 06. 2019

E-mailová
ponuka namiesto požadovanej listinnej

S dôrazom na uplatňovanie princípu proporcionality a v záujme
zabezpečenia čo najširšej hospodárskej súťaže, je možné vyjadriť všeobecný
názor, že v prípade zadávania zákaziek s nízkou hodnotou je možné za dodržania

Registrovať sa | Stratili ste heslo?