Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Výber z usmernení ÚVO – máj a jún 2020

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch máj a jún 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

COVID - 19 a lehoty, Zastropovanie maximálnej sadzby, Sociálny aspekt, Možnosť sociálneho podniku konať prostredníctvom subdodávateľa, Či sú vzorky povinnou súčasťou dokumentácie, Stavebné práce na splátky a iné

Zmena kľúčového experta

Metodické usmernenie č. 6924-5000/2020 zo dňa 19.05.2020

Zmenu kľúčového experta po uzavretí zmluvy zákon o verejnom obstarávaní priamo nerieši. Nahradenie kľúčového experta vo fáze plnenia zmluvy je možné riešiť prostredníctvom zmeny zmluvy, a teda pravidlami v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, ktorých cieľom je okrem iného stanoviť, že zmenou zmluvy nesmie dôjsť k jej podstatnej zmene. Na základe toho možno vyjadriť názor, že nový expert musí v plnom rozsahu spĺňať identické podmienky, aké boli kladené na osobu experta, ktorý má byť nahradený.

Verejnému obstarávateľovi je možné odporučiť, aby si najmä pri stavebných zákazkách (ktorých realizácia predpokladá dlhšie časové obdobie) zakotvil do zmluvy jasné pravidlá týkajúce sa jej zmeny (napr. vo vzťahu ku kľúčovým expertom), nakoľko môže nastať situácia, ktorú uvádzate vo svojej žiadosti.

Chýbajúce vyhlásenie k neprítomnosti konfliktu záujmov

Metodické usmernenie č. 7480-5000/2020 zo dňa 03.06.2020

Otázka: Nakoľko ZVO nevyžaduje, aby bolo vyhlásenie k neprítomnosti konfliktu záujmov súčasťou kompletnej dokumentácie, je možné kvalifikovať ako zistenie s možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania situáciu, keď v dokumentácii vyhlásenie absentovalo...?

Odpoveď:

Registrovať sa | Stratili ste heslo?