Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Výber z usmernení ÚVO – júl a august 2020

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch júl a august 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Kontrolór obce ako úspešný uchádzač, Uchádzač doručil vysvetlenie deň po lehote, Premenlivá výška benchmark skóre, Uznávanie zápisu do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Povinnosť preukazovať osobné postavenie pri PRK, In house cez 100 % subdodávky, Zmluvy na dobu neurčitú a iné

Zásobovanie školského bufetu

Metodické usmernenie č. 10421-5000/2020 zo dňa 29.07.2020

K otázke zásobovania školského bufetu uvádzame, že podľa § 6 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pozostáva zo samostatných prevádzkových jednotiek, do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa celková predpokladaná hodnota zákaziek týchto prevádzkových jednotiek. Predpokladanú hodnotu zákazky možno určiť na úrovni samostatnej prevádzkovej jednotky, ak táto prevádzková jednotka nezávisle uskutočňuje verejné obstarávanie.

...Ak by uvedené neprichádzalo do úvahy, odporúčame zvážiť možnosti zriadenia bufetu ako osobitného subjektu, t. j. samostatnej právnickej osoby, ktorá nebude v postavení verejného obstarávateľa.

Roztekajúce sa syry

Metodické usmernenie č. 10421-5000/2020 zo dňa 29.07.2020

Vami popisovanú situáciu „roztekajúcich“ sa syrov určených na vyprážanie je podľa nášho názoru možné riešiť napr. prostredníctvom

Registrovať sa | Stratili ste heslo?