Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Výber z usmernení ÚVO – september až október 2019

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch september a október 2019.

Výnimky – program určený na vysielanie

Metodické usmernenie č. 12947-5000/2019 zo dňa 08. 10. 2019

Výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní podľa § 1 ods. 2 písm. k) sa môže dovolávať len verejný obstarávateľ, ktorý je zároveň poskytovateľom mediálnej služby (napr. RTVS), a to z dôvodu, že zadávanie zákaziek na určité audiovizuálne a rozhlasové mediálne služby by malo umožňovať zohľadnenie kultúrneho alebo spoločenského významu, čo má za následok, že sa pri zadávaní zákaziek na služby pri nákupe, vývoji, produkcii alebo koprodukcii predpripravených programov a iných prípravných služieb neuplatňujú postupy podľa tohto zákona.

Z Vami opísaných skutočností nevyplýva, že mesto XY je v postavení poskytovateľa mediálnej služby, a preto ak tento predpoklad platí aj v skutočnosti, danú výnimku z aplikácie zákona nemôže uplatniť. V tomto prípade bude postupovať pri vyhlásení verejného obstarávania v súlade s postupmi uvedenými v zákone o verejnom obstarávaní.

Kúpa ojazdeného vozidla z autobazáru

Metodické usmernenie č. 11285-5000/2019 zo dňa 08. 10. 2019

Ďalej uvádzame, že zákon o verejnom obstarávaní umožňuje verejnému obstarávateľovi obstarať/kúpiť aj ojazdené vozidlo z autobazáru, tak, aby

Registrovať sa | Stratili ste heslo?