Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Výber z usmernení ÚVO – január a február 2020

V tomto článku uvádzame podstatné časti z výberu metodických usmernení, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v mesiacoch január a február 2020.

Okrem iného sa dozviete názor ÚVO na témy:

Úradný preklad do českého jazyka, Ako postupovať ak sa nedajú otvoriť prílohy ponuky, Či musí člen komisie podpísať svoj životopis, Aký má byť vek dodatočne doloženého dokladu, Či je možné rokovať o cene po el. aukcii, Colný dlh a JED a iné

Predaj bitcoinov

Metodické usmernenie č. 3473-5000/2020 zo dňa 14.02.2020

V žiadosti o metodické usmernenie uvádzate:

„Vzhľadom na to, že daná virtuálna mena bitcoin pripadla štátu ako trest prepadnutia majetku z trestnej činnosti, týmto Vás chceme požiadať o usmernenie, ako máme nakladať s danou menou, resp. ako máme predať dané bitcoiny, to znamená, či na predaj bitcoinov je potrebné uskutočniť verejné obstarávanie, alebo je možné ich predať priamym predajom subjektu, ktorý sa zaoberá ich nákupom a predajom za aktuálnu hodnotu v čase predaja ?“

Predmetom úpravy zákona o verejnom obstarávaní je postup zadávania, resp. uzatvárania odplatných zmlúv na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, pri ktorých povinným subjektom je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý vystupuje v pozícii objednávateľa. Zákon o verejnom obstarávaní naopak neupravuje postup zadávania, resp. uzatvárania odplatných zmlúv s finančným plnením v prípadoch, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vystupuje iba na strane dodávateľa. Vo Vami opisovanej situácii ide zjavne o

Registrovať sa | Stratili ste heslo?