Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Veľký prehľad – čo prináša spoločná novela – 3. časť

Veľká spoločná novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne Podpredsedu vlády SR Štefana Holého a Úradu pre verejné obstarávanie bola vyhlásená v Zbierke zákonov SR ako zákon č. 395/2021 Z.z.

Zmeny, ktoré nás čakajú od 31. marca 2022 Vám postupne predstavujeme vo veľkom prehľade:

Veľký prehľad – čo prináša spoločná novela – 1. časť

Veľký prehľad – čo prináša spoločná novela – 2. časť

Teraz vám prinášame 3. časť veľkého prehľadu najpodstatnejších zmien z tejto novely:

Predkladanie ponúk

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie sa vypúšťa v § 49 ods. 6 zákona ustanovenie:

„Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.“

Toto ustanovenie vytváralo nevyvrátiteľnú domnienku kolúzie vo verejnom obstarávaní pokiaľ uchádzač predložil ponuku samostatne a zároveň ako člen skupiny dodávateľov a viedlo tak k automatickému vylúčeniu z verejného obstarávania, bez možnosti preukázania opaku zo strany dotknutého uchádzača.

Ponecháva sa však pravidlo, že uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.

Ak uchádzač predloží viac ponúk „verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.“

Komisia na vyhodnotenie ponúk

Členom komisie už nebude musieť byť výlučne len ten, kto má odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky.

Registrovať sa | Stratili ste heslo?