Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Veľká novela – nové finančné limity – 1. časť

Národná rada SR dňa 16.10.2018 schválila Veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Úradu pre verejné obstarávanie s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2019 (ďalej len ako „novela“).

Prezident SR novelu vetoval, ale nenapadol ju ako celok, len navrhol vypustiť zo zákona dve výnimky – viac na prezident.sk tu

Vzhľadom na vyššie uvedené predpokladáme, že parlament na najbližšej schôdzi prelomí prezidentovo veto a novela bude schválená.

V tomto, v poradí treťom článku o Veľkej novele, sa zameriame na nové finančné limity pre civilné zákazky zadávané verejným obstarávateľom.

Novela neupravuje limity pre nadlimitné zákazky, ale pomerne zásadne mení finančné limity pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.

Registrovať sa | Stratili ste heslo?