Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Veľká novela – malá amnestia pre hospodárske subjekty

Zmena údajov v zozname hospodárskych subjektov

Podľa § 156 ods. 1 zákona ak dôjde k zmene údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov, hospodársky subjekt je povinný oznámiť túto zmenu úradu do 30 dní odo dňa zmeny údajov a doložiť ju aktuálnym dokladom preukazujúcim uskutočnenú zmenu.

Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov doložiť doklad podľa predchádzajúcej vety, ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Ak hospodársky subjekt zmení adresu na elektronické doručovanie alebo ak má záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, oznámi to úradu;

Za nedodržanie tejto povinnosti uloží úrad hospodárskemu subjektu podľa § 182 ods. 3 písm. e) pokutu do 500 eur.

Registrovať sa | Stratili ste heslo?