Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Súvisiaca legislatíva

Vyhláška ÚVO č. 118/2018 – Finančné limity

_pdf_ico Vyhláška ÚVO – Finančné limity

————————————————————

Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

_pdf_ico Zákon o registri partnerov verejného sektora

————————————————————-

Vyhlášky ÚVO 04/2016

_pdf_ico Vyhláška ÚVO – Limity

_pdf_ico Vyhláška ÚVO – Oznámenia

_pdf_ico Vyhláška ÚVO – JED

_pdf_ico Vyhláška ÚVO – Súťaž návrhov

_pdf_ico Vyhláška ÚVO – Hodnotiaca známka

_pdf_ico Vyhláška ÚVO – Certifikácia

————————————————————-

Finančné limity 2016

_pdf_ico Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2170

_pdf_ico Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2171

_pdf_ico Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2172

————————————————————-

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (Vykonávacie nariadenie Komisie EÚ 2016/7)

_pdf_ico  Vykonávacie nariadenie Komisie EÚ 2016/7

————————————————————-

Nový zákon o verejnom obstarávaní 

_pdf_ico Zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní  (znenie uverejnené v Zbierke zákonov)

_pdf_ico Redakčná oprava (znenie uverejnené v Zbierke zákonov)

_word2003Logo Schválené znenie nového zákona (zákon bol schválený 18.11.2015 NR SR)

_ word2003Logo Dôvodová správa

Pripomienkové konanie

_pdf_ico Hromadné pripomienky k návrhu zákona

Návrh nového zákona o verejnom obstarávaní (ÚVO 01/2015)

_word2003Logo Návrh nového zákona

————————————————————-

Nové smernice EÚ

_pdf_ico Smernica 2014/23/EÚ

_pdf_ico Smernica 2014/24/EÚ

_pdf_ico Smernica 2014/25/EÚ

————————————————————-

Iné

Problematické miesta v zákone podľa UVO (zdroj ÚVO)

_pdf_ico Problematické miesta v zákone  

Rešerš rozhodnutia UVO č. 6975-6000/2013-ON/120

pdf_ico  Rešerš rozhodnutia UVO

————————————————————-

Predchádzajúce smernice EÚ

Základom Európskej legislatívy pre oblasť verejného obstarávania sú:

Smernica 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby:

–  2004_18_ES_SK

Smernica 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb:

–  2004_17_ES_SK

Pomôcka: Kedy zákazka spadá pod režim GPA (zdroj uvo.gov.sk)

–  GPA_pomocka

 

Okrem týchto textov si môžete pozrieť i aktuálne znenie zákona o verejnom obstarávaní.