Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Predchádzajúci zákon

Kompletné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. so zapracovanými časťami usmernení ÚVO je k dispozícii po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb .

Zákon si môžete vytlačiť/stiahnuť po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti stránky Predchádzajúci zákon pod tabuľkou zákona.

(Tento zákon bol nahradený zákonom č. 343/2015 Z. z. ktorý nájdete tu)

Pozn. tento zákon je len pomôcka, v prípade rozdielov platí znenie zákona uverejnené v Zbierke zákonov SR
Súvisiacu legislatívu nájdete tu: súvisiaca legislatíva.

Znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vrátane zapracovaných častí metodických usmernení a stanovísk

Úradu pre verejné obstarávanie

(časti usmernení, rozhodnutí a stanovísk úradu zapracované priamo do znenia zákona k príslušným paragrafom)

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

Registrovať sa | Stratili ste heslo?