Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Použitie sociálneho hľadiska

Od 1. januára tohto roku platí povinnosť pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov použiť podľa § 10 ods. 7 zákona sociálne hľadisko v podmienkach verejného obstarávania.

Vyššie uvedené sa týka  každého kalendárneho roku, v ktorom tieto subjekty začnú alebo realizujú najmenej 10 verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou. V takom prípade minimálne v 6 % z týchto obstarávaní je nutné použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk.

Počet verejných obstarávaní, v ktorých je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný použiť sociálne hľadisko (SH), sa matematicky zaokrúhľuje na celé číslo.

Podľa našich výpočtov to znamená, že ak v kalendárnom roku začnete, alebo realizujete nadlimitné alebo podlimitné zákazky spolu v počte

Registrovať sa | Stratili ste heslo?