Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Plány novej vlády vo verejnom obstarávaní

Vláda SR dňa 19.4.2020 schválila svoje Programové vyhlásenie (PVV). Dokument o 121 stranách predložila do Národnej rady. V tomto článku vyberáme niektoré plány novej vlády dotýkajúce sa oblasti verejného obstarávania.

OBSTARÁVANIE – TRANSPARENTNE, JEDNODUCHO, BEZ KRADNUTIA

 „Verejné obstarávanie je symbolom netransparentnosti, korupcie a administratívnej náročnosti. Problémom je najmä slabá implementácia pravidiel a procesov aj vzdelávanie obstarávateľov.

Vláda SR pomôže regiónom,
aby samostatne zvládli efektívne obstarávať s cieľom vytvoriť centrá zdieľaných
podporných služieb pre obstarávanie v regiónoch.

Vláda SR prijme opatrenia na zlepšenie kontroly verejného obstarávania posilnením postavenia a nezávislosti Úradu
pre verejné obstarávanie
.“

NEZÁVISLÉ A SILNÉ KONTROLNÉ INŠTITÚCIE

„Vláda SR posilní výkonnostné kontroly NKÚ zamerané na efektivitu opatrení, ktoré slúžia na posúdenie účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených verejných prostriedkov.“

EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA

Vláda SR zabezpečí, aby na webovom sídle orgánu samosprávy boli zverejňované:

Registrovať sa | Stratili ste heslo?