Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Otázky a názory

Tu je priestor pre odbornú diskusiu v oblasti verejného obstarávania. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo nezverejňovať názory a informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi a názory a príspevky mimo zamerania tohto portálu. Upozorňujeme užívateľov, že sa v tejto časti jedná len o odbornú diskusiu. Právne záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní poskytujú len súdy SR. Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou položenej otázky.

Vaše otázky a názory môžete zadávať po prihlásení sa a zakúpení príslušného balíka služieb a to v spodnej časti tejto stránky pod nadpisom “Komentuj”.

 
Komentáre

Dobrý deň.

Verejný obstarávateľ v 12/2020 realizoval prieskum trhu na stavebné práce. Víťazná ponuka bola v celkovej hodnote 178 000,00€ bez DPH. Počas realizácie vyvstala potreba naviac prác ( v sume 35 105,89 bez DPH) bez ktorých nie je možné úspešne ukončiť stavebné práce.
Práce na stavbe stále prebiehajú. Ukončenie je plánované na 12/2021.
Prosím Vás o usmernenie ako môžeme postupovať.
Ďakujem.