Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Profesionalizácia obstarávania podľa ÚVO

Úrad pre verejné obstarávanie v predstavenom návrhu zákona upravuje aj problematiku profesionalizácie verejného obstarávania a to prostredníctvom:

  • centralizácie verejného obstarávania
  • príležitostného spoločného obstarávania
  • odborného garanta na verejné obstarávanie

Prvé dve uvedené formy profesionalizácie verejného obstarávania sú už v zákone dlhšie upravené. Teraz k nim má pribudnúť zavedenie inštitútu odborného garanta.

Odborný garant

Definícia : „Odborným garantom je fyzická osoba zapísaná v zozname odborných garantov, ktorá splnila predpoklady na zápis do zoznamu odborných garantov.“

Podľa návrhu sa má povinnosť obstarávať prostredníctvom garanta vzťahovať na zákazky:

Registrovať sa | Stratili ste heslo?