Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Novela zákona – posilnenie nezávislosti ÚVO

Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval návrh novely zákona v spolupráci s inštitútom INEKO, ktorej cieľom má byť nezávislosť a transparentnosť fungovania úradu.

Novela upravuje aj nový spôsob výberu a menovania predsedu ÚVO ako aj členov Rady. Navrhuje sa aj nový výpočet mzdy predsedu, podpredsedov a navýšenie mesačnej odmeny pre členov Rady.

Výberové konanie predsedu

Aktívna znalosť cudzieho jazyka (Aj, Nj, alebo Fj) ako aj platné osvedčenie NBÚ na oboznamovanie sa s
utajovanými skutočnosťami má byť zákonnou podmienkou pre menovanie do funkcie
predsedu či podpredsedu.

Príslušný výbor NR SR (ďalej len ako „výbor“) zverejní výzvu na prihlásenie
záujemcov o kandidatúru najneskôr 120 dní
pred uplynutím funkčného obdobia
predsedu úradu prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska, na
webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky,  najmenej v jednom denníku celoštátnej
periodickej tlače a taktiež na webovom sídle, ktoré je zamerané na
zverejňovanie pracovných ponúk.

Verejné vypočutie kandidátov sa uskutoční do 30 dní od skončenia
výzvy na prihlásenie kandidátov.

Klásť otázky kandidátom na verejnom vypočutí budú môcť aj zástupcovia verejnosti, ak

Registrovať sa | Stratili ste heslo?