Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuálny návrh profesionalizácie VO

Podpredseda vlády SR Štefan Holý, po prvotnom neúspešnom pokuse o revolúciu vo verejnom obstarávaní, predložil do MPK spolu s ÚVO nový návrh novely zákona o verejnom obstarávaní - viac sa o novele dočítate aj v našom článku Aktuálna novela zákona v MPK - tu

Návrh zákona upravuje aj problematiku profesionalizácie verejného obstarávania a to prostredníctvom:

centralizácie verejného obstarávania

príležitostného spoločného obstarávania

odborného garanta na verejné obstarávanie

Prvé dve uvedené formy profesionalizácie verejného obstarávania sú už v zákone dlhšie upravené. Teraz k nim má pribudnúť zavedenie inštitútu odborného garanta.

Centralizácia verejného obstarávania

Navrhuje sa zriadenie centrálnej obstarávacej organizácie na Úrade vlády SR na zabezpečenie strategických tovarov, služieb a stavebných prác pre verejných obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. a).

Zároveň má Úrad vlády prevziať správu nad IS EVO a EKS a ich zlúčením vybudovať elektronickú platformu pre verejné obstarávanie.

Odborný garant

Definícia : „Odborným garantom je fyzická osoba alebo obchodná spoločnosť zapísaná v zozname odborných garantov, ktorá splnila predpoklady na zápis do zoznamu odborných garantov.“

Podľa návrhu sa má povinnosť obstarávať prostredníctvom garanta vzťahovať na zákazky:

Registrovať sa | Stratili ste heslo?