Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Nové finančné limity EÚ

Európska komisia v pravidelnom dvojročnom intervale reviduje finančné limity pre nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a finančný limit pri súťaži návrhov. Deje sa tak prostredníctvom vydávania delegovaných nariadení Komisie EÚ.

Následne je potrebné zosúladiť túto úpravu finančných limitov EÚ aj na vnútroštátnej úrovni, a to vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá bude predložená do medzirezortného pripomienkového konania v novembri 2021.

Nové finančné limity EÚ na nasledujúce dva roky

Finančné limity pre zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác, pre súťaže návrhov a pre koncesie:

Registrovať sa | Stratili ste heslo?