Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel

Úrad pre verejné obstarávanie predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene niektorých zákonov.

Cieľom zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.

Obstarávanie ekologických vozidiel 

Navrhovaná úprava stanovuje minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel pri zadávaní nadlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorých predmetom je kúpa, lízing, kúpa na splátky, prenájom ekologického vozidla alebo poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 tohto zákona, ktoré sú poskytované prostredníctvom ekologického vozidla. 

Registrovať sa | Stratili ste heslo?