Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

„Mýty a legendy“ verejného obstarávania – 2

V cykle "Mýty a legendy" sa venujeme roky pretrvávajúcim chybným, alebo už neaktuálnym názorom týkajúcim sa verejného obstarávania, s ktorými sa opakovane stretávame na našich školeniach, či v otázkach a názoroch na vo-portal.sk

Dnes sa pozrieme bližšie na veľmi časté sťažnosti verejných obstarávateľov, obstarávateľov či riadiacich orgánov, že námietky len zdržujú proces verejného obstarávania. A tiež na to, ako sa tento mýtus obrátil proti samotnému Úradu pre verejné obstarávanie.

Zdroj: Správa o činnosti ÚVO za rok 2017

"Mýtus": Námietky len zdržujú proces VO a čerpanie tzv. Eurofondov

Na úvod si uvedieme pár čísel zo štatistických výkazov Úradu pre verejné obstarávanie :

Registrovať sa | Stratili ste heslo?