Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

„Mýty a legendy“ verejného obstarávania – 1

V tomto cykle sa budeme venovať roky pretrvávajúcim chybným, alebo už neaktuálnym názorom na aplikáciu jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, s ktorými sa opakovane stretávame na našich školeniach, či v otázkach a názoroch na vo-portal.sk

"Mýtus" č. 1: Zmluva musí byť uzavretá v lehote viazanosti ponúk

Podľa § 45 ods. 1 predchádzajúceho zákona (č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) platilo, že „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk....“

Od 18.apríla 2016 je účinné znenie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde táto povinnosť už viac nie je upravená:

Registrovať sa | Stratili ste heslo?