Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

Od 1.8.2019 je v platnosti úprava zákona o verejnom obstarávaní, ktorá ukladá Úradu pre verejné obstarávanie (v § 154 ods. 5 zákona ) povinnosť spolu so zápisom hospodárskeho subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov poskytnúť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o tomto subjekte potrebné na zriadenie osobného profilu v informačnom systéme elektronickej fakturácie podľa osobitného predpisu.  

Týmto osobitným predpisom je zákon č. 215/2019 Z. z. o elektronickej fakturácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza povinnosť vydávať alebo prijímať zaručené elektronické faktúry pre subjekty napojené na verejné financie.

Povinnosť vydávať  zaručenú elektronickú faktúru

Povinnosť vydávať  zaručenú
elektronickú faktúru
sa vzťahuje aj na dodávateľov

Registrovať sa | Stratili ste heslo?