Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Blesková úprava zákona

Podpredseda vlády SR Štefan Holý predložil do Národnej rady SR

Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Predloženým návrhom zákona sa upravujú niektoré ustanovenia osobitných právnych predpisov, vrátane zákona o verejnom obstarávaní, z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku.

Návrh zákona bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní a 14.1.2021 postúpi do druhého čítania.

Podľa dôvodovej správy k zákonu: "Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zosúlaďuje zákonná úprava so znením čl. 2b písm. a) smernice 89/665/EHS, ktorý nevyžaduje uplatňovanie odkladnej lehoty pri postupe zadávania zákazky,

Registrovať sa | Stratili ste heslo?