Vyzerá to tak, že máte zakázaný JavaScript. Pre správne fungovanie stránko ho prosím povoľte.
Portál o verejnom obstarávaní

Aktuálna novela zákona v MPK

Podpredseda vlády SR Štefan Holý, po prvotnom neúspešnom pokuse o revolúciu vo verejnom obstarávaní, predložil do MPK spolu s Úradom pre verejné obstarávanie nový návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.

Ide o zásadné, ale tento krát skôr evolučné zmeny zákona, ktoré sú kompromisom medzi návrhmi ÚVO a návrhmi podpredsedu vlády ako zrýchliť proces VO.

Okrem oprášenia pôvodnej novely z dielne ÚVO, ktorá neprešla v roku 2019 národnou radou a čiastočného zapracovania už známeho návrhu „posilnenia nezávislosti ÚVO“,  je cieľom aj zavedenie konceptu profesionalizácie verejného obstarávania, a to prostredníctvom centrálneho verejného obstarávania a odborných garantov na verejné obstarávanie.

Prehľad navrhovaných zmien

V novele sa navrhuje:

  • zvýšiť finančný limit pre tzv. zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona zo súčasných 5 000 EUR na 10 000 EUR
  • zvýšiť horné finančné limity pre zákazku s nízkou hodnotou na menej ako

Registrovať sa | Stratili ste heslo?